sohbet odaları – Şahan Gökbakar’dan muhalefete gönderme

sohbet odaları – Şahan Gökbakar’dan muhalefete gönderme

Komedyen Şahan Gökbakar, İngiltere’de yapılan genel seçimlerden yenilgiyle ayrılan 3 muhalefet liderinin de istifa etmesi üzerine sosyal mdedya hesabından bir paylaşımda bulundu. Gökbakar, Türkiye’de seçim kaybetmesine sohbet odaları rağmen koltuklarını bırakmayan liderleri Devamı »

Sapkınlık( Satanizm ) – İslami Sohbet

Sapkınlık( Satanizm ) – İslami Sohbet

İnsan yaşadıkça gördükçe öğreniyor her şeyi.Hayata gözlerimizi açtığmızda karşılaştığımız dünya tehlikelerden uzak sıcak,tertemiz,güzel insanlarla yaşayabileceğimiz isteklerimizin özenle karşılandığı yaşanabilir bir dünya olmasıdır.O dünyada tüm isteklerimiz arzularımız karşılık bulur.Dünyaya bakar görürüz hissederiz.Renkler kirlenmiş Devamı »

Seda Bakan Beyaz Show’da şarkı söyledi!

Seda Bakan Beyaz Show’da şarkı söyledi!

Beyaz Show’a konuk olan Kardeş Payı dizisinin Feyza’sı Seda Bakan canlı yayında Ajda Pekkan şarkısı söyledi. Kanal D’ ekranlarında yayınlanan “Beyaz Show”un bu haftaki konukları; Gülben Ergen; Oğuzhan Koç; müthiş ikili Ahmet Devamı »

SOHBET ODALARI – ESANSIYE PROTİNLER

SOHBET ODALARI – ESANSIYE PROTİNLER

ESANSIYE VUCUTTA SENTEZLENMEYEN VE VUCUDA DISARIDAN ALINMASI GEREKEN YAG ASITLERIN TEMELI OMEGE 3 VE OMEGADA ONEMLI TEMEL YAG ASITLERINDENDIR PROTINLER ( SOHBET ODALARI ) ATOMLARI BULUNDURAN BUYUK VE KARMASIK YAPILI ORGANIK MOLEKULLERIR Devamı »

SOHBET ODALARI – FOSPOHLİPLER  STEROILER

SOHBET ODALARI – FOSPOHLİPLER STEROILER

FOSPOHLİPLER ÖZELIKLE SINIR HUCRELERINDE YAPISINA KATILAN VE ONLARIN KORUMU GOREVI USLENEN FOSFOLIPITTER BELIRLI ORANDA HUCRE YAPISINDA KATILIR ( SOHBET ODALARI ) STEROILER STEROILER COK AZ MIKTAR BILE ONEMLI ROL AYNARLAROZELIKLE ESY HORMONLARININ Devamı »

 

Peygamber efendimizin güzel sözleri – sohbet odaları

RESÜL-I EKREM’IN(S.A.V.) MÜBAREK SÖZLERI

Nebiyy-I Ekrem (S.a.V.) Efendimiz yaratllıştan pek fa-

sih idi. Yüksek maksatlanm agık agik, parlak bir surette

if5de ederdi. Huzüruna gelen eıgilerin konuşmalarına

pek beliğ bir tarzda cevap verirdi. sohbet odaları

Onun mübarek sözleri arasrnda birgok manaları top-

‘y an öyle yüksekleri vardır ki, onlara cevami’u’1-kelim

14

g~-,’_,-‘-_._.’,.”,_.”.’-

denır.

Yine onun mübarek sözleri arasrnda öyle hikmetlileri

vardır ki bunlara bed5yi’u’ı-hikem denilir.

Peygamberimizin mübarek sözlerinden

“Hikmetin başı Aııah korkusudur.”

“insanlar aıtın ve gümüş m5denıeri gibidir.”

“insanıar tarak dişıeri gibi birbirine-hukuken-müsavi-

dir.”

“Kendi hakkında istediğini senin hakkında istemeyen

kimsenin arkadaşlrğında hayir yoktur.”

“Kendi nefsi içiri sevdiğihi kardeşi için de sevmedikçe

kişini. n imanı k5miı olmaz,”

“Yaıan yere yemin, yurtıan harap eder.”

“Aıışverişinde en ziyade ziyan eden o kimsedir ki,

başkasının dünyası uğrunda kendi hiretini feda eder.”

“Kardeşinin uğradığr musibetten doıayı seving göster-

me, sonra Hak Teal5 onu kurtanr da sana bels verir.”

“Cezasl en gabuk olan şey zulümdür. ”

“insanlara kendini sevdirmek akıin yarısıdır.”

“Kansat tükenmez bir rriaı ve haznedir.”

“Pişmahlık bir tevbedir’. U

SAFERU’L-HAYR

Bu hayirıı ayin son çarşamba gecesi veya günü, se-

ma vf ve arazf aletlenden muhafaza olunmak için iki

rek’at namaz kılıriir. Her rek’atte 1 Ftiha, 11 lhıas-ı

şerif okunur. Namazdan sonra da, en az 11 isliğfar ve

11 Salat-1 Mürtciye okunup du5 edilir. (Dua ve jbdetler,

İslamin esasları – islami sohbet

. ISLAM’IN BEş EsAsı

Peygamber Efendi’miz (S.a.V.) buyurdular ki

“islam dTni beş teninel üzerine kuruımuştur

· Alıah’tan başka i15h oımadlğina ve sohbet odaları

Muhammed Mustafa’mn (S.a.V.) Allah’ın kulu ve pey-

gamberi oıduğuna şehadet etmek,

· Namaz kllmak,

· Zekat vermek,

· Hacca gitmek ve

· Ramazan orucunu tutmak.”

Bu es5slardan herhangi birini inkar eden bir şahls

Müslümanlık şerefinden mahrum otur, dinden gikar. sohbet odaları

Bir kimsenin müslüman olabilmesi igin, ewel Allhü

Tela’mn varllğina ve Hz. Muhammed Mustaf5’mn

(S.a.V.) Alıah’in kuıu ve peygamberi oıduğuna kalbi ile

ıman etmesi ve-müslüman oıduğuna hükmedilmesi

igin-imanım dili ile ikr5r etmesi, söyıemesi lazımdır. Bu

şeh5det islamiyet’in ilk ve en büyük şartrdir.

-İman, kalbe ait bir haı olduğundan, diı ile şehadet

ederek ikrarda bulunmayamn dünyada müsıümanllğına

hükmedilmez.

Namaz, Zekt, hac, oruç da islamiyet’in birer şartıdır.

Bunlann farz olduğuna kalb iıe Tman etmek ve şartıarı

bulundukga yerine getirmek ızimdir.

Bunların farz oıduğunu ink5r eden bir şahıs, müsıü-

man değildir.

Bunları tasdTk etmekle beraber Tfa etmeyen, yapma-

yan bir şahıs da, kamiı bir müslüman sayılamaz. Son

nefeste Tmamm z5yi etmesinden, kaybetmesinden kor-

kulur, az§ lba müstehak oıur.

Bunlann farz olduğuna kaıb ile iman ederek yerine

getiren bir z[t ise, k5mil bir müslümandır.

-Bunları dil iıe kabul ve itiraf ettiği hude, kalb iıe ink5r

eden bir şahrs ise, z5hirde Müslüman görüıürse de ha-

kikatte münfıktır, en feci bir küfür ve daı5let igindedir.

Ümmetin sevdiği seyler – sohbet odaları

“ÜmMETIm YAKINDA BEŞ ŞEYI SEVER”

Peygamber Efendimiz (S.a.V.) buyurduıar:”Yakında

ümmetime öyıe bir zaman gelecek ki onlar beş şeyi

sevecekler, beş şeyi de unutacaklar.

1-Dünyayi (dünya işlerini) sevecekler, ahireti (igin

ameı işlemeyi) unutacaklar,

2-Heiyatl sevecekıer, öıümü unutacaklar,

3-Köşkıerinin olmasrm sevecekıer, kabirleri(ni aydın-

ıatacak amelleri ve kabrin korkularını) unutacakıar,

4-Mal mülk edinmeyi sevecekıer, (Alıah’a verecek-

ıeri) hesabı unutacaklar,

5-Mahlukatı, yaratrlmışları sevecekler, H5ıık’I; yaratı-

cıyı unutacaklar.
öLüLERE DULI GüNAHLARı AFFE7TI RIR,

AZABı KALDIRıR, DERECEYI yüKSELTIR

öıünün velisi, yakınları öıünün gömülmesinden bir gün

sonra yedinci güne kadar gücünün yettiği şeyi fakirıere

sadaka vererek sevabinı öıüye bağışıar. Bu, bir sünnettir.

Ashab-I Kir5m devrinden beri terk edilmemiş ve günümü-

ze kadar işıenmiştir.

Buna gücü yetmezse, iki rek’at namaz kılarak seva-

binı ölüye bağrşıamalldir.

Fakat ölü sahiblerinin birinci ve ügüncü günlerde veya

bir hafta sonra ziyafet vermeleri mekruhtur.

Ancak ölünün komşuıarımn veya uzak akrabasrmn ye-

mek hazirlayarak öıü sahiblerine ikram etmeıeri ve yeyi-

niz diye lsrar etmeleri müstehabdir. Çünkü cenaze sahib-

Ieri kendiıeri için yemek hazırlayabilecek bir haıde değil-

lerdir.

J.Y

BEYIT

Akii oıdur, gelmeye düny5 metından gurür

Müddet-I devr-I felek bir demdir adem bir nefes. (Bakf)

Yani: Dünya hayatrmn müddeti bir an ve insan bir nefes oı-

duğundan aklHı; dünya hayatımn metaından gururıanmayandrr.

Sevilen siirler – sohbet odaları

Cumhuriyet döneminin en sevilen 12 şiiri şöyle:
“1 – Sezai Karakoç – Mona Roza
2 – Attila İlhan – Ben Sana Mecburum
3 – Ahmed Arif – Hasretinden Prangalar Eskittim
4 – Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
5 – İsmet Özel – Amentü
6 – Turgut Uyar – Göğe Bakma Durağı
7 – Abdurrahim Karakoç – Mihriban
8 – Mehmet Akif Ersoy – Çanakkale Şehitlerine
9 – Sezai Karakoç – Sürgün Ülke
10 – Yahya Kemal Beyatlı – Sessiz Gemi ( sohbet odaları )
11 – Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya Türküsü
12 – Erdem Beyazıt – Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair ( sohbet odaları )

İbrahim Tatlıses döndü bakın ilk ne yaptı – sohbet odaları

ibrahim-tatlises-dondu-bakin-ilk-ne-yapti-56

İbrahim Tatlıses döndü bakın ilk ne yaptı?Amerika’da geçirdiği sohbet odaları beyin ameliyatı sonrası bir süre Miami’de fizik tedavisi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurda döner dönmez İstanbul Seyrantepe’de bulunan şirketine gitti. Burada bir balkon konuşması yaptı.

SAÇINI ŞİRKETTE BOYATTI

Ayağının tozuyla Seyrantepe’deki şirketine giden İbrahim Tatlıses, ofis dairesinde tıraş olup saçlarını boyattı. Uzun seyahat yüzünden dinlenmeye çekilen İbrahim Tatlıses, akşam saatlerinde ofisin çatısındaki balkona çıktı.

 

BALKONDAN SESLENDİ

Ofisin balkonuna çıkarak kapıda bekleyen gazetecilere el sallayan Tatlıses, “Jet-lag oldum. Uyuyarak biraz istirahat edeceğim. Sizleri çok fazla seviyorum.” dedi. Tatlıses’i annesi de ofisinde ziyaret etti. İstirahat edeceği için kısa süren görüşmenin ardından annesi de ofisinden erken ayrıldı. sohbet odaları

 

sohbet odaları – Şahan Gökbakar’dan muhalefete gönderme

sahan-gokbakardan-muhalefete-gonderme-61

Şahan Gökbakar'dan muhalefete göndermeKomedyen Şahan Gökbakar, İngiltere’de yapılan genel seçimlerden yenilgiyle ayrılan 3 muhalefet liderinin de istifa etmesi üzerine sosyal mdedya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gökbakar, Türkiye’de seçim kaybetmesine sohbet odaları rağmen koltuklarını bırakmayan liderleri kastederek “Demokrasi böyle bir şey işte. Darısı bizim başımıza inşallah” dedi.

Takipçilerinin de bu yoruma “İnşallah” diyerek destek vermesi dikkatlerden sohbet odaları kaçmadı.

Berkay’dan Asena itirafı! Bir hata yaptım… sohbet odaları

berkaydan-asena-itirafi-bir-hata-yaptim-71

Berkay'dan Asena itirafı! Bir hata yaptım...Hülya Avşar Show ‘un dün akşamki konuğu sohbet odaları şarkıcı Berkay’dı. Şarkıcı Asena Erkin’le ilgili bir soruya da yanıt verdi. Hülya Avşar’ın sorusuna Berkay’ın verdiği o yanıt.

İnsanların arasındaki samimiyetler zaman zaman yanlış anlaşılabilir. Benim o hanımefendiyle olan arkadaşlığım son derece normaldi. Görselde sadece el ele bir resim vardır bunun sebebi şudur. Çok samimi arkadaşım. Öyle bir pozisyonu olan evli bir hanımefendiyle (Asena Erkin) el ele sohbet odaları görüntü vermem yanlış olabilir. Ama biz sadece arkadaştık. Ben şu an 34 yaşında bir adamım bu olaylar bahsedildiğinde 32 yaşındaydım. Birisiyle çok samimi olursunuz ve o yanlış anlaşılır.

“BİR HATA YAPTIM VE CAZASINI ÇOK AĞIR ÇEKTİM”

Siz onu fark etmezsiniz ve arkadaşlığa devam edersiniz, akabindeki samimiyet insanlar tarafından konuşulmaya başlandığında bu daha katlana katlana gider ben bunu fark etmediğim için ben bir hata yaptım ve bu hatanın cezasını çok ağır çektim. Benim hatam böyle bir pozisyonda olan hanımefendiyle (Asena Erkin) son derece yakın bir arkadaşlığımın olmasıydı. Ben bu hatamı bildiğim için tamamen hayatımdan arkadaş olarak da çıkardım. O günden sonra hiç görüşmedim. Herkes hayatta hata yapabilir. Ben birinden affedilmesi gereken hiçbir şey yapmadım. 

sohbet odaları – Şahan’a Zeki Alasya tepkisi

sahana-zeki-alasya-tepkisi-56

Şahan'a Zeki Alasya tepkisiUsta oyuncu Zeki Alasya bugün hayatını kaybetti. Alasya, karaciğer hastalığı sebebiyle sohbet odaları 22 Nisan 2015 tarihinden beri Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

72 YAŞINDAYDI

Hastaneden yapılan açıklamada, “Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavisi devam etmekte olan Zeki Alasya bugün saat 10.32’de vefat etmiştir.” denildi.

18 Nisan 1943 doğumlu olan Alasya 72 yaşındaydı.

TAKİPÇİLERİNİ KIZDIRDI

Sanatçının ardından ünlü isimler sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayınladı. Şahan Gökbakar ise sohbet odaları başsağlığı mesajı yerine bugün TV8’de yayınlanacak olan Recep İvedik 4 filminin reklamını yayınladı. Bazı takipçileri Şahan Gökbakar’ın bu paylaşımına tepki gösterdi.

İsterse karımla yatabilir – sohbet odaları

isterse-karimla-yatabilir-60

İsterse karımla yatabilirDünyaca ünlü müzik grubu Oasis’in solisti Noel Gallagher’dan şok bir açıklama geldi… Ünlü müzisyen fanatik taraftarı olduğu Manchester City’nin yıldızı David Silva’ya olan sevgisini ilginç bir şekilde ifade etti.

47 yaşındaki Noel Gallagher, 2001 yılından bu yana Sara MacDonald ile birlikte…

Katıldığı bir televizyon programında en sevdiği Manchester City’li futbolcuların Yaya Toure, Sergio sohbet odaları Agüero ve David Silva olduğunu söylerken, İspanyol yıldız için, “İsterse karımla yatmasına bile izin verebilirim” ifadelerini kullandı.

4 yıldır Manchester City’de oynayan David Silva, İspanya Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

Manchester City’nin en fanatik taraftarları arasında yer alan ünlü müzik adamı ayrıca sohbet odaları Manchester United forması giyen Juan Mata için de, “Onun suratını görmeye dayanamıyorum: Lanet olası a..cık” dedi.

Noel Gallagher, Manchester City’nin kendi evinde oynadığı maçları kaçırmıyor. Maviler’in kaptanı Vincent Kompany geçen sezon kazandıkları lig şampiyonluğun ardından kaptanlık bandını Gallagher’e hediye etmişti.

Allahın zati sıfatları – islami sohbet

ı-Zati Sıfatıar
Altı tanedir. Bunlar
A. Vücud var oımak demektir. Bütun slfatlann variiğ\iju staun varlıgına
bağlıdir. islami sohbet çünkü var oımayanın sıfatı da olmaz. Bir şey var olmalıdır ki bir de onun
slfatt buıunsun.
Bu sıfatrn zıddl(yani oıumsuzu)yok islami sohbet olmakbr. Allah cc hiç bir şekilde
yok olması düşünülemez. O daima vardır.
B. Kıdem Varlığının başıangıc\olmamaktır. Yani ewe\ce yok iken son-
radan var ediımiş oımamaktır. Alıah Tasta’dan başka her şeyin var olmas\n\n b\r
başlangıcr vardir. Oturduğumuz ev 1952 yılında islami sohbet yapılmışbr, şu adam 1936 yıhnda
doğmuştur, şu ağaç dikileıi 85 yıl oımuştur. Bunlar, o evin, adam\n, ağac\n var
olmaıarımn başlangicıdır. O tarihıerden daha önce yoktu\ar. Halbuki A\\ah Taa-
la’nın yokıuğu düşünüıemez. Bu sebeple de O’nun varhğinın başlang\c\olmaz.
C. Beka Varlığımn sonu olmamasıd\r. Allah Taa\a’dan başkahervarhğ\n
bir sonu otur. Meseıa o ev bir zaman gelecek yıkllacak, o adam ö\ecek, o ağaç
çürüyecektir. Her şey mutıaka mahvoıacak, fakat Al\ah Taata daima var olacakt\r.

D. Vahdaniyet Bir olmak demektir. Allah Taaıa’mn her baklmdan bir
olmasıdır. Yani 0’nun sıfatıanm bir başka varllkta bulma imkanı yoktur. o’nun
fiilıeri de bir başka varııkta bulunmaz. Meseıa o yaratlctdir. Bir başka varllğın
olmasl demektir.”HIç bir varllk o’nun dengi ve benzeri değildir.”1o
yaratrcı oımasl düşünülemez. Allah Tala’nın bir olması demek, her yönüyıe eşsiz
E. Muhaıefetün ıiı Havadis sonradan var ediıenlere benzememek
demektir. Hadis, önce yok olup sonradan yaratııan demektir. Havadis ise bu
keıimenin çoğuıudur. Aııah Tala’dan başka var olan her şey hadistir. Yani
sonradan Allah Tasta tarafindan yaratrlmiştır. Alıah Taata hem zatı, hem de
sıfatıan yönüyıe hiq bir varıığa benzemez.
F. Kıyam Binefsihi(klyam bizatihi) Allah Taıa’nın varıığı kendin-
dendir. Varlığımn devami da yine kendindendir. Bir başka varlığa muhtaç değiıdir.
Halbuki 0’ndan başka hiç bir şeyin varlrğr kendinden değildir. varılğının devami
da kendinden değildir. Biz Allah Tala tarafrndan var edildik, varıığımızın devamı
da Aııah Taata’dandır. O hiç bir şeye muhtaç değildir, her şey O’na muhtaçdır.