islami sohbet – İslamın esasları

islami sohbet – İslamın esasları

ISLAM’IN BEŞ ESASI Peygamber Efendi’miz (s.a.v.) buyurdular ki; “islam dini beş temel üzerine kurulmuştur; Devamı »

İslami sohbet – Ümmetin sevdiği seyler

İslami sohbet – Ümmetin sevdiği seyler

“Ümmetim Yakında Beş Şeyi Sever” Peygamber Efendimiz (S.a.V.) buyurdular ki: Devamı »

İmanın esasları amentü  – islami sohbet

İmanın esasları amentü – islami sohbet

iman esaslan Alfah’a, meleklerrne, kitaplanna, peygamberlere, ahiret gününe, ve kadere inanmaktır. inan ile amel birbir rnden ayndlr çünkü iman fJer kese farzdır. Amellefm Tepsi helkese lrz değildir. Mesela zengin olmayaiJlarzekat ve hac Devamı »

İman ile amel arasındaki ilişki – islami sohbet

İman ile amel arasındaki ilişki – islami sohbet

İman ile amel arasındaki iliski iman ile amei birbirinden ayn şeyıefdir Yani imam oıanın ameıi olmayabi- lir. Yahut imanı olmadlğr haıde amel islami sohbet edebilir. Bir kimseyİ amel etmediğinden dolayı”imansız”olarak kabul etmek Devamı »

Münafık ve müşrik hakkında bilgi – islami sohbet

Münafık ve müşrik hakkında bilgi – islami sohbet

Münafık iki yüzıü davranan demektir. Aslinda iman etmediği halde iman etmiş gibi davranan, müsıümanlann yamnda müslümanmiş gibi göründüğü halde kalbinde küfür ve inkar bulunan kimsedir. Kafir, açlkça kafir olduğunu söyıediği halde, münafık Devamı »

 

islami sohbet – İslamın esasları

ISLAM’IN BEŞ ESASI

Peygamber Efendi’miz (s.a.v.) buyurdular ki;

“islam dini beş temel üzerine kurulmuştur;

İslami sohbet – Ümmetin sevdiği seyler

“Ümmetim Yakında Beş Şeyi Sever”

Peygamber Efendimiz (S.a.V.) buyurdular ki:

Sevilen siirler – sohbet odaları

Cumhuriyet döneminin en sevilen 12 şiiri şöyle:
“1 – Sezai Karakoç – Mona Roza
2 – Attila İlhan – Ben Sana Mecburum
3 – Ahmed Arif – Hasretinden Prangalar Eskittim
4 – Necip Fazıl Kısakürek – Kaldırımlar
5 – İsmet Özel – Amentü
6 – Turgut Uyar – Göğe Bakma Durağı
7 – Abdurrahim Karakoç – Mihriban
8 – Mehmet Akif Ersoy – Çanakkale Şehitlerine
9 – Sezai Karakoç – Sürgün Ülke
10 – Yahya Kemal Beyatlı – Sessiz Gemi ( sohbet odaları )
11 – Necip Fazıl Kısakürek – Sakarya Türküsü
12 – Erdem Beyazıt – Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair ( sohbet odaları )

İmanın esasları amentü – islami sohbet

iman esaslan Alfah’a, meleklerrne, kitaplanna, peygamberlere, ahiret gününe,
ve kadere inanmaktır. inan ile amel birbir rnden ayndlr çünkü iman fJer kese farzdır.
Amellefm Tepsi helkese lrz değildir. Mesela zengin olmayaiJlarzekat ve hac ile mükellef
değildir. Iman bir vakte bağll değildir. Ameller vakitlere bağltdır, Vaktleri gelmeden
yap. Tlmazlar. Senenin herhangi bir gü[tünde değil, islami sohbet belli gü nlerinde hac vaz§ fes§ yapılabilir.
Bir mü’min bir ktslm amelleri yapmadtğr takdirde onu imanstz sayma hakkrmız yoktur.
imiar? ğlameğ arasinda srkr bir baiiganti v trdlr. çünkü irrıara nsanı amel etmeye
sevkeder. Iman kuwetlendikçe amel artar. Amel olmadlği zaman iman islami sohbet zayıflar. Müslü-
man olamn ğyi irnek olmitst, dini hakkinda bakalar]nsn fena düşüncelere sahip. olması
önler. Peygamberimizin b”% ön? ür boyu ibadetler§ ne elevam etm. Esi, onun ne dereiJe
lizimlu oldu unu gösterir. ( islami sohbet )

İman ile amel arasındaki ilişki – islami sohbet

İman ile amel arasındaki iliski
iman ile amei birbirinden ayn şeyıefdir Yani imam oıanın ameıi olmayabi-
lir. Yahut imanı olmadlğr haıde amel islami sohbet edebilir. Bir kimseyİ amel etmediğinden
dolayı”imansız”olarak kabul etmek doğru değildir. Bununla beraber iman I\e
amei arasında sikr bir bağlantinın vafıığr da inkar islami sohbet edilemez. şimdi bu konuları birer
birer ele alalım